ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

First impressions are always the most important,so you need to make a good impression with people around you,especially your neighnbors.Because neighbors are the easiest people to help you when there are no relatives next to you.The first,you should actively get acquainted and introduce yourself with the polite attitude. You can talk friendly and try to learn a bit about your neighbors.This will give your neighbor a feeling that you are a polite person and you know how to live with people around you.The second,learning how to keep boundaries with neighbors which means that respecting each other's property,throwing away garbage and putting everything in place.The third,paying attention tho the noise in your home.If you organize a party,make sure it is not too noisy and ends at a reasonable time.Because,noise is one of the problems affecting neighbors' separate activities,You should make a good first impression on your because it would be great if some liked you from the first contact and the neighbors weren't exception.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

First impressions are always the most important,so you need to make a good impression with people around you,especially your neighnbors??? sai lỗi chính tả.Because neighbors are the easiest people to help you when there are no relatives next to you.The first có thể dùng Firstly hoặc First of all,you should actively get acquainted get acquainted actively and introduce yourself with to them by the polite attitude. You can talk friendly and try to learn a bit about your neighbors.This will give your neighbor a feeling that you are a polite person  .The second,learning how to keep boundaries with neighbors which means that respecting each other's property,throwing away garbage and putting everything in place.The third,paying attention tho the noise in your home động từ tobe? Thay vì dùng pay attetion có thể dùng avoid nó mạnh hơn?.If you organize a party,make sure it is not too noisy and ends at a reasonable time.Because,noise is one of the problems affecting neighbors' separate activities,You should make a good first impression on your lặp lại câu đầu because it would be great if some liked you from the first contact and the neighbors weren't exception. bài của bạn hơi giống như gg dịch í?? Lặp từ nhiều câu cú hơi lủng củng, chưa có từ nối nhiều trong các câu

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (10 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 10, 2019 trong Other bởi Thaonhu (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (Line) bởi toanvo (0 điểm)
...