ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.6k thành viên

District 1 is a central district of Ho Chi Minh City. It is considered the busiest and highest living standard of the city in all aspects. District 1 is a crowded place with many stores, commercial centers, buildings, services and restaurants. Because it is a crowded place, the traffic pass by densely. There are many unique buildings and inhabited by many communities. The weather is very erratic, so it will make you feel uncomfortable. At night, when you stand on a high building, you can see the view of the city with colorful lights. In addition, District 1 is also the crystalline place of many unique cuisines, such as Thailand, Korea, France, China, Japan and some others countries. Walking along the streets in District 1, you will feel very excited by the eye-catching street foods. District 1 is an attractive district. If you have time, you should discover it.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

District 1 is a central district of Ho Chi Minh City. It is considered the busiest and highest living standard of the city in all aspects. District 1 is a crowded place with many stores, commercial centers, buildings, services and restaurants. Because it is a crowded place, the traffic pass by densely. There are many unique buildings and inhabited by many communities. The weather is very erratic, so it will make you feel uncomfortable. At night, when you stand on a high building, you can see the view of the city with colorful lights. In addition, District 1 is also the crystalline place of many unique cuisines, such as Thailand, Korea, France, China, Japan and some others countriessome other countries, some countries for others Walking along the streets in District 1, you will feel very excited by the eye-catching street foods. District 1 is an attractive district. If you have time, you should discover it.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (36 điểm)
Thanks for your reading and correcting my post!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...