ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

I'd like to tutor young children in the orphanage. I want to do that because I will be able to help them read and write fluently. That can bring them happiness and help them have the good knowledge to get the good life. I will ask my friend to help me. We will instruct children to do their homework at the weekend or in our free time.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
I'd like to tutor young children in the orphanage. I want to do that because I will be able to help them read and write fluently. That can bring them happiness and help them have the good knowledge to get the good life. I will ask my friend to help me. We will instruct children to do their homework at the weekend or in our free time.
 
My overall comment on your paragraph: It is not that clear in idea, you wrote aoout how you will tutor them at the end of the sentence while you should've brought it to the second position after the first sentence. Furthermore, the words you used are not really academic and the sentence are quite incorporated. The length of the paragraph is a bit below average.
Hope my comment works!
 
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (38 điểm)

Thank you for your answer! =Dyes

Yes, I am. My facebook is Trương Kim Chi. Contact me if you want :3

OK. Tôi cũng là người Việtlaugh


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...