ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The line graph illustrates the amount of 4 different types of food which people in Europe nations consumed from 1979 to 2004

Overall , fish were the least common used in europe nations thoughout the period . Although the expenditure for beef and lamb showed a downward trend , the figure for chicken was a fluctuating increase    

It can be seen that the figure for beef in 1979 , which was the highest consumed , approximately 220 grams per person per week . In the same year , the consumption for chicken and lamb were lower , below 150 grams and exactly 150 grams respectively , while the amount of fish accounted for the lowest number with nearly 60 grams eaten.

During 25-year period , there was a considerable increase in chicken , 250 grams. By contrast, in 2004 ,the consumption for lamb were around 60 grams compared to 50 grams the amount of fish .In 2004 the Europe nations witnessed a  significant decline to approximately 130 grams in the consumption  of beef after it reached its peak at around 240 grams in 1984.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The line graph illustrates the amount of 4 different types of food which people in Europe nations consumed from 1979 to 2004

Overall , fish were the least common used in europe Europe nations thoughout throughout/though out the period . Although the expenditure for beef and lamb showed a downward trend , the figure for chicken was a fluctuating increase    

It can be seen that the figure for beef in 1979 , which was the highest consumed , approximately 220 grams per person per week . In the same year , the consumption for chicken and lamb were lower , below 150 grams and exactly 150 grams respectively , while the amount of fish accounted for the lowest number with nearly 60 grams eaten.

During 25-year period , there was a considerable increase in chicken , 250 grams. By contrast, in 2004 ,the consumption for lamb were around 60 grams compared to 50 grams the amount of fish .In 2004 the Europe nations witnessed a  significant decline to approximately 130 grams in the consumption  of beef after it reached its peak at around 240 grams in 1984.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (36 điểm)
0 phiếu

the amount of = the porprotion of = the figure for = the percentage of = the rate of = the ratio of = the level of ,  i suggest that you should  use these words for ur task better

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...