ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Nowadays, in modern world, with development technology 4.0 The Internet become popular should be communicate benefits with everyone around globe. However, someone thinks Internet has caused people to be isolated from their reals lives. From my point a view, I disagreed with this opinion because Internet bring transport communication fast and convenient. This essay will discuss good points Internet keep in touch help everyone contact  with together and they find new friends from many different place.

First, in term of communication, The Internet makes it easier for people to keep in touch with relatives.  For instance, nowadays, in modern world with develop technology currently many social networking like as Facebook, Zalo… provide fast for user to contact with their family members, friends anywhere. Furthermore, they can call video or send message in a few seconds with foreigners communicating the language and culture with each other.

Beside of, there are valuable merits for user cannot be eliminated. In addition, the Internet is great transport to find new friends and find information. Through social network, such as Facebook and Twitter, everyone can find a suitable person with many points in common and they interact through their computers rather than face to face. Thanks for Internet connection, most of people use social networks, connect make friends from many different place and share soft skills or language with each other.

To summary, although the Internet bring to advantage in communicating but it is  not possible that we abuse it indifferently to everyone. If people use the Internet in a wise approach, it will be become important in part of life.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...