ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Nhờ các anh chị sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn ạ heart!

Topic: Should textbooks be replaced by e-books?

WRITING

     The rapid development of Information Technology has an immense impact on all aspects of our life, and education is no exception. The introduction of digital books is supposed to be the appropriate substitution of printed books. Personally, I am in favor of this statement.
     To start with, this educational electronic device is very convenient. Not only can it store thousands of books but it is also easily portable. Students will no longer lift heavy bags which have a large number of textbooks to school; they only need to bring a tablet or IPad with, instead. By using e-books, learners can organize their class materials digitally to access by using any smart device. 
     In addition, e-books are not as expensive as physical books. For example, some eBooks applications and web provide users with books which can be bought with cheap price. In the meanwhile, students have to buy many books for new school years and they cost much money. When we up-graded, these books may became old- fashioned and worthless although we have spent a lot of money on them while e-books is always updated and useful.
     Last but not least, digital books are eco-friendly and greener than paper books. They do not require the demolish of tree for paper. A lot of electric devices now can be refilled using solar energy rather than batteries. As a consequence, the environment would be protected.
In a nutshell, the widespread usage of e-books is totally advantageous for everyone. On account of that, students should be encouraged to use digital books more for a better and more modern educational system.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
The rapid development of Information Technology has an immense impact on all aspects of our life, and education is no exception. The introduction of digital books is supposed to be the appropriate substitution of printed books. Personally, I am in favor of this statement.
     To start with, this educational electronic device is very convenient. Not only can it store thousands of books but it is also easily portable. Students will no longer lift heavy bags which have a large number of textbooks to school; they only need to bring a tablet or IPad with, instead. By using e-books, learners can organize their class materials digitally to access by using any smart device. 
     In addition, e-books are not as expensive as physical books. For example, some eBooks applications and web provide users with books which can be bought with cheap price. In the meanwhile, students have to buy many books for new school years and they cost much money. When we up-graded, these books book may became old- fashioned and worthless although we have spent a lot of money on them while e-books is always updated and useful.
     Last but not least, digital books are eco-friendly and greener than paper books. They do not require the demolish of tree for paper. A lot of electric devices now can be refilled using solar energy rather than batteries. As a consequence, the environment would be protected.
In a nutshell, the widespread usage of e-books is totally advantageous for everyone. On account of that, students should be encouraged to use digital books more for a better and more modern educational system.
 
 
mk ms thấy bi nhiu thui :33
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (36 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 10, 2018 trong Opinion bởi tuuyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1, 2018 trong Opinion bởi trinh95trinh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi JohnHenson (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Opinion bởi giahung (0 điểm)
1 góp ý
...