ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Firstly, I should have a balanced diet. For example, eat vegetables, fruits and avoid fast food. In addition, not drink coffee, beer or wine because they are very harmful. I also need a healthy breakfast and provide enough water for the body. Secondly there are many ways to keep fit. Regular exercise is also a way to keep fit. For instance: walking, running,.or play sports: swimming, playing volleyball,.. And finally,  take enough sleep because it will boost your mind in the morning. Especially, do not go to bed late or watch TV over night.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
[0]Firstly, I would have a balanced diet. [1]For example, eat vegetables, fruits and avoid fast food. [2]In addition, not drink coffee, beer or wine because they are very harmful.[3] I also need a healthy breakfast and provide enough water for the body. [4]Secondly, there are many ways to keep fit. [5]Regular exercise is also a way to keep fit. [6]For instance, walking, running,.or play sports: swimming, playing volleyball,.. And finally,  take get enough sleep because it will boost your mind in the morning. Especially, do not go to bed late or watch TV overnight.

 

- Khi bạn bắt đầu một câu bằng động từ thì câu đó sẽ có ý nghĩa mệnh lệnh/khuyên bảo.

VD câu [1] : Eat vegetables, fruits and avoid fast food. => Hãy ăn rau, hoa quả và tránh xa thức ăn nhanh.

=> Vì thế nên nếu bạn dùng câu [1] làm ví dụ cho câu [0] thì cần chỉnh lại chủ ngữ về ngôi thứ nhất.

=> [1] For example, I would eat ....

Tương tự với câu [2]. Tất cả là tùy thuộc vào mục đích bạn sử dụng câu.

 

- Chú ý nữa là khi muốn bắt đầu một câu bằng phủ định của động từ thì bạn cần có trợ động từ (và cụ thể hơn là dạng phủ định của trợ động từ)

[2] => Don't drink ...

[3] A and B thì A và B phải tương đương nhau nhé. Hiện tại healthy breakfast và provide enough water đang một cái là danh từ, một cái là động từ.

[5] và [6] hai câu khá rối .

=> Gợi ý : Regular excercises like walking, running are some ways to keep fit, as well as playing sports, such as swimming, basketball, etc.

.......................

Cùng trao đổi nhé. Thân.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)
sửa nội dung bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...