ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

My best friend is my old classmate in high school.Her name is Minh Anh.She and I have been studied together three years. We always go to school by bike because we stay close to each other.My friend is kindly and sincere girl.We always share in troubles as well as joys with other.We enjoy studying,playing and eating together.If I am sad,she will be all ears and she will do all she can make me smile and feel happy.I have feel so comfortable when we confide in each other.We like listening to music after lessons because it makes us relax.We are still single.We feel the love so spiritual.Therefore,We are looking for real love.Now she is a sale in Vascava store in Times city.We always chat on zalo, message and so on to share jobs, loves and family.In conclusion, I believe she is the most beautiful girl I've ever met.
Thanks for watching
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

My best friend is my old classmate in high school.Her name is Minh Anh.She and I have been studied together for three years. We always go to school by bike because we stay close to each other.My friend is kind and sincere girl.We always share in troubles as well as joys with each other.We enjoy studying,playing and eating together.If I am sad,she will be all ears and she will do all she can make me smile and feel happy.I have feel so comfortable when we confide in each other.We like listening to music after lessons because it makes us relax.We are still single.We feel the love so spiritual.Therefore,We are looking for real love.Now she is a sale in Vascava store in Times city.We always chat on zalo, message and so on to share jobs, loves and family.In conclusion, I believe she is the most beautiful girl I've ever met.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (59 điểm)
0 phiếu

My best friend is my old classmate in high school.Her name is Minh Anh. She and I have been studied together for three years. We always go to school by bike because we stay close to each other. My friend is kind and sincere girl.We always share our troubles as well as joys with other.We enjoy studying,playing and eating together.If I am sad,she will be all ears and she will do all she can to make me smile and feel happy.I have feel so comfortable when we confide in each other.We like listening to music after lessons because it makes us relax.We are still single.We feel the love so spiritual (I cannot get your idea) .Therefore,we are looking for real love.Now she is a salesman in Vascava store in Times city.We always chat on zalo, messager and so on to share jobs, loves and family issues.In conclusion, I believe she is the most beautiful girl I've ever met.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thuhuong.scorpio (0 điểm)
6 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 12, 2017 trong Other bởi hungletran (-3 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi hungletran (-3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 8, 2019 trong Other bởi nhatnam4u (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
5 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 4, 2015 trong Other bởi Mattie (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 8, 2016 trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi boruto (0 điểm)
...