ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I am a very flexiable individual and I can perform and adjust to any type of work enviroment. But, I must admit that I thrive in work with various sized teams of passionate, imaginative and intelligent. I think enthusiasts who can motivate me pursue the passion, not give up when I meet difficult situations. Creative people give me noval ideals, think out of the box. And people are smart help me solve problem quickly. Beside, I think space working is play an inportant role. My dream working enviroment in addition to having enough equiment service jobs, I wish my workplace in furture have all things which I can use free.

http://chuawritingmienphi.com/index.php/9107/describe-your-dream-working-enviroment-in-a-multi-national-company?state=edit-9107

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: I am a very flexiable individual and I can perform and adjust...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: flexible

 

2. You wrote: ... perform and adjust to any type of work enviroment. But, I must admit that I thrive in wor...

Feedback: You have a spelling error. You wrote "enviroment," but you should have spelled it like this: "environment".

Error type: Contextual Spelling Errors

Suggestion: environment

 

3. You wrote: ...ult situations. Creative people give me noval ideals, think out of the box. And peopl...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: novel, naval, Nova, oval, nova, nodal, novae, novas, n oval, no val, nova l, Novak

 

4. You wrote: ...box. And people are smart help me solve problem quickly. Beside, I think space working ...

Feedback: An article is missing before this countable noun. Use a plural form "problems" or add an article to the singular form. "a problem", "the problem".

Error type: Article and uncountable noun error

Suggestion: problems, a problem, the problem

 

5. You wrote: ...re smart help me solve problem quickly. Beside, I think space working is play an inpor...

Feedback: The word "beside" is a preposition. The transition word "besides" has an -s. Revise: "Besides".

Error type: Word choice error

Suggestion: Besides

 

6. You wrote: ...eside, I think space working is play an inportant role. My dream working enviroment in ad...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: important

 

7. You wrote: ...lay an inportant role. My dream working enviroment in addition to having enough equiment s...

Feedback: You have a spelling error. You wrote "enviroment," but you should have spelled it like this: "environment".

Error type: Contextual Spelling Errors

Suggestion: environment

 

8. You wrote: ...enviroment in addition to having enough equiment service jobs, I wish my workplace in fu...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: equipment

 

9. You wrote: ...nt service jobs, I wish my workplace in furture have all things which I can use free.

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: future, nurture

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...