ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Many people believe that our world is badly affectes by global warming, that can cause danger to human, animals, plants and climate. In this essay, i will explain the causes and consider what to this problem.


One of the main reason is many factories in the world emit a huge of greenhouse gases, that makes the ozonlayer thiner and thiner, so there are more lights from sun to Earth. Consequently, the temperature will be increased gradually day by day. Another reason is the forestation, the portion of covering forest are fallen with the high speed. For instance, the forests cover about 14,3 million ha in Vietnam in 1943 but in 2000 it was just about 11,8 million ha woodland.

however, there are a number of solution to reduce the global warming affect. The nation leaders should enhance the mindset os civilant about protecting environment like cultivating trees or saving forests. The authorities must becom new laws that limit the amount of gas emissions from factories and households and encourage more and more people use public transports like bus, taxi to not only reduce gases, but also can remove traffic jams 

inconclusion, for the reasons above, global warming is a threat to our world but we can advoid it if we aware of saving more plants, having decrees on limiting exhausting fumes and awareness of saving Earth is prime purpose

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

our world is badly affecteD

One of the main reason is That

greenhouse gases that make (no comma) the ozonelayer become thinner...

the temperature is becoming inscreasingly hot.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)
đã hiện lại bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...