ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Task 1: The bar chart below shows percentage of adults of different age groups in the UK who used the Internet everyday from 2003-2006.

 

Answer:

            The bar chart compares the proportion of daily Internet users in four different age groups in the UK between 2003 and 2006.

            Overrall, the percentage of young people who used Internet everyday was much higher than those in older groups.

            There were above 80% of people age 16 to 24 used Internet everyday in those years. The figure for this group in 2005 was 90% and this was the highest figure shown on this bar chart. By constrast, noone in group of 65 year olds or more used Internet daily in 2003 while only around 13% of them used it in 2005.

            The proportions of daily Internet users in 25 to 44 year-olds and 55 to 64 year-olds groups saw a steady growth throughout the period shown. The figure for the former group increased from 50% to 80% while the figure for the latter one rose from 30% to 50%. Adults age 45 to 54 had a fluctuated percentage of Internet users and peaked at 60% in 2004.

Source: https://ieltsplanet.info/forums/topic/the-bar-chart-below-shows-percentage-of-adults-of-different-age-groups-in-the-uk/

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart compares the proportion of daily Internet users in four five different age groups in the UK between 2003 and 2006.

          Overrall Overall, the percentage of young people who used Internet everyday was much higher than those in of older groups.

          There were above 80% of people aged 16 to 24 used Internet every day in those years. The figure for of this group in 2005 was 90% and this was the highest figure shown on this the bar chart. By constrast contrast, no one in group of 65 year olds or more used Internet daily in 2003 while only around 13% of them used it in 2005.

          The proportions of daily Internet users in 25 to 44 year-olds (No plural in compound noun) and 55 to 64 year-olds groups saw a steady growth throughout the period shown. The figure for the former group increased from 50% to 80% while the figure for of the latter one rose from 30% to 50%. At the same period, adults age 45 to 54 had a fluctuated percentage of Internet users and peaked at 60% in 2004.


 

 

Grade

 

Task Response

7 – 8

covers the requirements of the task

presents a clear overview of main trends, differences or stages

Cohesion and Coherence

7 - 8

logically organizes information and ideas; there is clear progression throughout

Vocabulary

6

uses an adequate range of vocabulary for the task

makes some errors in spelling

Grammar

6

uses a variety of complex structures

makes some errors in grammar

Overall

6.5

Good. Some recommendations:

  • Don’t make silly mistakes as spelling.
  • Revise how to use compound noun.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...