ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.2k thành viên

Topic: Children’s education is expensive. In some countries, the government pay some of or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages? 

In recent years, it is true that some countries have paid full or partial fees at school for children. While accepting such policy has a wide range of positive outcomes on education development, I believe that it also comes with drawbacks.

It is widely believed that there have been various benefits from payment for children’s education. First of all, the school fees funded by the government can relieve the burden for less affluent family concerning about education cost. Therefore, the financial support from government for education area will encourage more children to go to school. In addition to that, their parents can have more money to spend on food, medical care for them. As a result, illiteracy rate will be reduced, and it may significantly contribute to the development of the country due to better workforce.

Nevertheless, there still exist a wide range of drawbacks with regards to government support for education. Firstly, an enormous amount of money that the government share financial burden of school fees would *take effects on the whole national budget, leading to investment decrease on other fields. For instance, healthcare services and other sectors of economy would not be given adequate attention. In order to avoid this consequence, raising tax would be taken; however, it might inhibit the development of the economic. Furthermore, some people who pay tax may feel unfair, especially who have no child.

In conclusion, it seems to me that reasonable benefits of government financial support for education are more significant than the possible disadvantages.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...