ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.2k thành viên

Topic: In some countries, the governments encourage industries and business to move out from large cities to regional areas. Do you think that the advantages outweigh the disadvantages.

Over the last few years, there are a number of governments encouraging factories and companies to relocate their offices in the suburbs. It is true that these changes will bring both the benefits and drawbacks, but I do believe that the advantages are more significant.

On the one hand, there are several disadvantages if industries and businesses are located in areas outside city centers. To begin with, the transportation of goods and services could slow down, because the infrastructure is better in big cities. This may have a negative effect on the quality of products. Another reason is that in big cities, there are the majority of worker being well-trained, whereas a number of residents in the countryside are farmers or craftspeople. Therefore, they may lack skilled workers.

On the other hand, it is essential for the governments to push the heading executives of big companies and industries moving into regional areas. Firstly, a range of residents probably face health problems. A large amount of exhausted fumes and litter were produced into the air and rivers from factories. This is a key factor leading to air pollution and water pollution. Consequently, it causes a variety of illness, such as lung cancer and respiratory diseases. Secondly, the costs are lower than in regional areas. As a result, it is easier to expand the scale of companies. Furthermore, it will provide more employments to boost the standard of living in the suburbs. In short, it seems to me that the advantages outweigh the drawbacks because of the arguments above.

In conclusion, I hold the belief that the relocation of industries and business bring more the advantages than the disadvantages.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...