ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Desforestation caused by human activity is happening in many parts of the world, with serious results for the environment. What do you think can be done to solve this problem? Support your oppinion with reasons and examples from your own knowledge and experience.

 

Humans are responsible for a variety of environmental problems, especially the logging industry has been making forests all over the world vanished quickly in recent years, which has been leading terrible impacts on our environment. Finding solutions to this will not be simple but together individuals can take steps to reduce the damage that we are causing to the planet.

First, the demands of products made from wood such as paper bags, funitures, etc. cause the felling of trees. With the increase of population, the logging industry has to extend to adapt people’s needs. Therefore, there are more and more trees cut down legally or illegally. In order to minimize the deforestation, people can reuse paper products. For example, paper bags can be reused several times. Recycling is another important part of being less wastefull. By recycling household and office paper, people not only reduce the demands of paper products but also throw less garbage into the environment.

Second, every country should have policy to limit the forests that are allowes to exploit and encourage citizents to plant as many trees as possible. The logging industry has been bringing important interests to global economics. That’s why the governments cannot prohibit  the exploitation of forests. However, by controlling deforestation and covering the planet with bilions of trees, humans can preserve “green lungs” of the Earth.

In conclusion, to solve the problem of deforestation and its bad effects on our environment, both national governments and individuals must co-operate together. Everyone must understand clearly that protect forests is to protect humans’ lives.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (238 điểm)

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, có thể để lại comment tại

https://ieltsplanet.info/forums/topic/solutions-for-deforestation-2/


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...