ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

These maps demonstrate an overall view of the current layout of a university's sports centre and its foreseeable change after redevelopment.
Overally, the layout of the university's sports centre will be expanded and divided into many different spaces which will result in totally upgraded and well-designed facilities.
At present, the whole area of the center is organised into three main parts. The largest part in the middle is sandwiched between two other parts called Outdoor courts. The most spacious part contains an indoor 25m pool in the center. It is surrounded by a changing room, a gym, seating and a reception.
In the future, the three separate parts will be reconstructed and combined into a common area. The major part still hold a place in the center. But a massive leisure pool will be constructed in the left side when a whole new area in the right will be facilitated with a large sports hall attached with two side-by-side dance studios. In addition, the gym will be streched alongside the farthest wall. Lastly, the center's planners intend to build two changing rooms in the two bottom corners. A small sports shop and a cafe will take place near the two changing rooms respectively.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Maps bởi (103 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
These maps demonstrate an overall view of the current layout of a university's sports centre and its foreseeable change after redevelopment.
Overally (overall), the layout of the university's sports centre will be expanded and divided into many different spaces (this is redudant phrases, you should use "many spaces") which will result in totally upgraded and well-designed facilities.
At present, the whole area of the center is organised into three main parts. The largest part in the middle is sandwiched between two other parts called Outdoor courts. The most spacious part contains an indoor 25m pool in the center. It is surrounded by a changing room, a gym, seating and a reception.
In the future, the three separate parts will be reconstructed and combined into a common area. The major part still hold a place in the center. But a massive leisure pool will be constructed in the left side (on the left side) when a whole new area in the right will be facilitated with a large sports hall attached with two side-by-side dance studios. In addition, the gym will be streched (stretched) alongside the farthest wall. Lastly, the center's planners intend to build two changing rooms in the two bottom corners. A small sports shop and a cafe will take place near the two changing rooms respectively.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng khắc phục

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...