ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Some people say that the only reasonfor learning a foreign language is in order to travel or to work in a foreign country. Others say that these are not the only reasonswhy someone should learn a foreign language.

Discuss both these viewsand give your own opinion.

Essay:

Working or travelling to other countries is said to be the only motive for people to learn foreign languages. While I could name some grounds to justify this view, I would agree with those who contend that there are other inspirations for people to learn different languages.

The ability to overcome language barrier is compulsory for those having chances to work or travel to foreign countries. The inability to communicate with the natives could impede their jobs’ accomplishment or address their problems while travelling. For example, a supervisor could not explain his ideas to foreign subordinates so that they can properly act at his wills or tourists might not be able to seek for help if their belongings unfortunately get stolen. With the obstacles mentioned, people often find it utmost necessary to study a different speech before going out of their countries.

However, I think there are other intentions of people who sign up for language classes. For those who want to work in multinational companies which have subsidiaries within their country or companies that do business with foreign corporations, learning foreign languages would increase their chances of admission so that they might get high salaries. Besides, studying foreign languages could help people maximumly enjoy artistic works of other nations such as music, movies or novels. American movies, such as hilarious genre, could be more satisfactory if viewers have greater level of English understanding rather than watching them with translated subtitles or vocal dubbing.

To conclude, while it is true that in order to get along well with other countries’ life, people have to study that nation’s language, the local jobs that pay decently or foreign works of art, in my opinion, could also make people interested in studying different speeches.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

For example, a supervisor could not explain his ideas to foreign subordinates so that they cannot properly act at his wills, or tourists might not be able to seek for help if their belongings unfortunately get stolen.

With the obstacles mentioned, people often find it utmost necessity to study a different speech before going out of their countries.

American movies, such as hilarious genres, could be more satisfactory if viewers have greater level of English understanding rather than watching them with translated subtitles or vocal dubbing.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...