ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Global warming is increasing day by day. What are the causes of global warming and what can be done to eradicate this global problem.

It is true that at this moment in time, the world is becoming warmer and as temperatures continue upwards, existence of human being is threatened. There are various reasons which have led to serious Global warming which should be taken careful steps to address by not only government, organization but also individual.

To begin with, the important causes of current global warming are, firstly, the industrial revolution in modern times has led to an increased release of gases into the atmosphere like carbon dioxide, carbon monoxide, methane, to name a few, these gases are known to increase the temperature of atmosphere by trapping ultraviolet rays into the earth’s atmosphere. Moreover, the population explosion has resulted in excessive dependence on fossil fuels for cars, public transport, and railways, which emit a lot of carbon dioxide into the atmosphere. In addition, deforestation done by the humans for their habitat and agriculture has resulted in a huge loss of trees which are the cleaners of combustion gases from the atmosphere. Furthermore, the ozone layer is depleted from many parts of the earth, thus, allowing harmful rays of the sun to enter the earth’s surface.

The good news is that we have the practical solutions at hand to dramatically reduce our carbon emissions, slow the pace of global warming, and pass on a healthier, safer world to future generations. The first way to prevent climate change is to move away from fossil fuels. What are the alternatives? Renewable energies like solar, wind, biomass and geothermal. Secondly, promoting public transportation, carpooling, but also electric and hydrogen mobility can definitely help reduce CO2 emissions and thus fight global warming. Finally, encouraging better use of natural resources, stopping massive deforestation as well as making agriculture greener and more efficient should also be a priority. For example, governments can use policies to encourage citizens to plant more trees.

In conclusion, people must acknowledge that human is the major cause of global warming and must take immediate action to address this problem or its consequences will continue to intensify, grow ever more costly, and increasingly affect the entire planet.

 


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is true that at this moment in time, the world is becoming warmer and as temperatures continue upwards, existence of human being is threatened. There are various reasons which have led to serious Global warming which should be taken careful steps to address by not only government, organization but also individual

Mở bài của bạn khá sáng tạo, đã dẫn dắt được từ thực trạng cuộc sống cho đến vấn đề nghị luận. Văn phong của bạn khiến mình có cảm giác bạn đã được luyện quen với viết luận, vậy nên hãy tìm những cách mở bài khác nhau, dần dần bỏ câu dẫn "there are... reasons leading to this problem" mà có thể sử dụng các cấu trúc khác để tạo thiện cảm tốt trong lòng người chấm (vì người ta đọc nhiều bài như vầy rồi).

Hiện tượng nóng lên toàn cầu không phải là hiện tượng mới nhưng cũng cần phải giải thích (giống như nghị luận xã hội ở lớp 9 ý), có thể giải thích như: "It is a phenomenon of climate change characterized by a general increase in average temparatures of the Earth, which modifies the weather balance and ecosystems for a long time.

To begin with, the important causes of current global warming are, firstly, the industrial revolution in modern times has led to an increased release of gases into the atmosphere like carbon dioxide, carbon monoxide, methane, to name a few, these gases are known to increase the temperature of atmosphere by trapping ultraviolet rays into the earth’s atmosphere.

Bạn viết câu luận điểm dài quá, và nó bị mắc lỗi ngữ pháp đó. Chủ ngữ là "causes" (số nhiều) nhưng bạn lại chỉ đưa ra một lý do và trong vế đầu của câu ghép này có tới hai động từ chia. Câu văn này bạn có thể tách ra làm ba câu để tránh việc phải đọc quá dài không có chỗ ngắt quãng lâu.

Câu luận điểm có thể sửa lại đơn giản thành: "To begin with, one of the most important causes leading to the increase of global temparatures is the industrial revolution in this modern age".

Câu tiếp theo có thể viết tiếp bằng chủ ngữ "It" nhưng lại hơi mắc lỗi lặp từ. Khi bạn đã kể "carbon monoxide" rồi thì có thể tìm một số loại khí khác cũng gây hại không kém như "dioxin". Khí "methane" cũng ít được hình thành trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ hoặc phương tiện giao thông vì nó thường được khai thác ở thềm lục địa phía Nam nước ta hoặc nếu có sản xuất thì cũng được dùng làm nguyên liệu sản xuất. Vậy nên bạn có thể loại khí mêtan ra khỏi nhóm liệt kê này.

Moreover, the population explosion has resulted in excessive dependence on fossil fuels for cars, public transport, and railways, which emit a lot of carbon dioxide into the atmosphere. In addition, deforestation done by the humans for their habitat and agriculture has resulted in a huge loss of trees which are the cleaners of combustion gases from the atmosphere. Furthermore, the ozone layer is depleted=>ở đây dùng "punctured" hợp hơn bạn ạ from many parts of the earth, thus, allowing harmful rays of the sun to enter the earth’s surface.

The good news is that we have the practical solutions at hand to dramatically reduce our carbon emissions, slow the pace of global warming, and pass on a healthier, safer world to future generations. The first way to prevent climate change is to move away=>https://vietjack.com/cum-dong-tu/move-away.jsp from fossil fuels=>nên thay thành "use alternative energy instead of fossil fuels. What are the alternatives? Renewable energies=>energy like solar, wind, biomass and geothermal. Ở đây bạn nên tìm một dẫn chứng nào đó chứng minh nên sử dụng "alternatives". Secondly, promoting public transportation, carpooling, but also electric and hydrogen mobility can definitely help reduce CO2 emissions and thus fight global warming. Finally, encouraging better use of natural resources, stopping massive deforestation as well as making agriculture greener and more efficient should also be a priority. For example, governments can use policies to encourage citizens to plant more trees.

In conclusion, people must acknowledge that human is the major cause of global warming and must take immediate action to address this problem or its consequences will continue to intensify=>intensifing, grow ever more costly, and increasingly affect the entire planet.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (36 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...