ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

In the past few years , immigration has not been strange and difficulty issue anymore . Obviously, very few people live in the same home their entire live . a increasing number of immigrants has its reasons. The factors that determine moving to other places to live including job promotion, healthy condition, and getting married

The first reason is job promotion .When you live in a small city,no matter how excellent and hard-working you are, it is not simply to receive high salary because of unstable and limited economic condition . When you move to new places , you are able to have salary rate that is compatible with your effort and ability, to support financial family and  yourself.The next reason is you need a change . the current life is so boring and lack of motivation as well, you need to move to new place , make new friends, explore new hobbies. The third reason is healthy condition. For instance, when you tired or allergy cold climate, you will consider to move to a place with warmer condition. Living in medical condition development  and professional doctor will ensure you the best healthy care. The reason changes new place because some people don not have choice but to move such as financial difficulty, family conflict ,so on. They move to smaller and cheap place to save money and pay the fee easier. There is someone can not put up with stress and hustle pace of life . Moving to new place give them time to relieve pressure and find themselves.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In the past few years , immigration has not been strange and difficulty issue anymore

--> difficulty is a noun,

Strange --> should be replaced by uncommon 

Obviously, very few people live in the same home in their entire lives .

a an increasing number of immigrants has  have its reasons

a number of + V

the number of + Vs

the current life is so boring and lacking of motivation as well, you need to move to a new place

 For instance, when you are tired or allergy allergetic to cold climate, you will consider to move to a place with warmer condition

The reason changes new place ??? because some people don not have choice but to move such as financial difficulty, family conflict ,so on ?????

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...