ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The acceleration of technological developments has been making the world a great and convenient place to live in the great world . Because of today's technology has provided various leisure options, visualization of learning content and entertainment contributes to giving people more opportunities to communicate and work together. I believe that for every advantage that technology brings us, it also has ADVANTAGES and DISADVANTAGE .  Nowaday, the proportion of people using smartphone have been increasing significantly .it bring both benefits and negatives to users. I will dicuss it in detail below:

First of all, smartphones are one of the most significant inventions for our in life. Because smartphones can help people keep in touch with families, friends, colleagues anytime and anywhere. Secondly, it also has considered one of the modern educational methods by using them everyone can access dictionary just by tapping the word if you don't know the meaning of the word . thirdly  Mobile phones technology made and still makes the world a small village. With one of them in your pocket, as long as it is on, you can connect with friends, family or even make new friends around the globe. Thanks to calling ability, texting, video calls, chats, and the event full social media, you will remain connected as long as you wish.
One the other hand , it is true that smartphones can help students in studies but only if they use them wisely. Most of the other students are busy to keep their eyes on their smartphones at all times then they won't get time for studying which would lead poor grades.In conclusion, smartphones are necessary for our modern lives today. However, it is helpful or not, which depends on our ways of using it. It will be better if we use its true purpose and at an appropriate time .

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I believe that for every advantage that technology brings us, it also has ADVANTAGES and DISADVANTAGEs

 Secondly, it also has been considered one of the modern educational methods, by using them everyone can access dictionary just by tapping the word if you don't know the meaning of the word --> everyone can know the meaning of the word just by tapping it on a dictionary application.

which would lead to poor grades

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...