ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Money is not able to purchase happiness but it is a mean to fulfill happiness. Therefore, money is a crucial factor to choose a career. Many people choose their professions according to the social status or salary while others pursue their passion occupations. In my opinion, social status and salary are the factors affecting my decision for the following reasons.

Firstly, it is too hard to deny that salary or money can lead people to a better life quality. Choosing a well-paid job is a practical choice. If people merely follow their enthusiasm careers but forget the role of economy, they will have difficulty in existing in this fiercely competitive society. People need money to cover their basic expenses: food, shelter, and clothing. Beyond that, salary job will contribute to support their families in health protection and education. If they can not afford their lives, they will place burdens on their relatives.

Secondly, a profession associating with social status or salary can bring individuals the regard of society. People assume that well position and income reflect their certificates and capacities. To reach that position and salary, people need to illustrate their skills, abilities, etc. For instance, doctors are always admirably respected not only due to their service for community but also their extensive knowledge.

On the other hand, some opinions think that people should pursue occupations they appreciate since their passions can drive them the most successful career in a long term. However, passion is an elusive emotion that changes over time. Moreover, in some cases, many people have to give up their passions halfway to look for another well – paid job because of lacking money.

To sum up, depending on salary and social status when deciding a career should be a more prioritized decision. This does not make people become to be pragmatic but practical. That means people know what is important to them in their lives right now. As long as they do not sacrifice ethics and the things that are valuable to them.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Money is not able to purchase happiness but it is a mean to fulfill happiness. [S1] Therefore, money is a crucial factor to choose a career. [S2] Many people choose their professions according to the social status or salary while others pursue their passion occupations. [S3] In my opinion, social status and salary are the factors affecting my decision for the following reasons. [S4]

Firstly, it is too hard to deny that salary or money can lead people to a better life quality. [S5] Choosing a well-paid job is a practical choice. [S6] If people merely follow their enthusiasm careers but forget the role of economy, they will have difficulty in existing in this fiercely competitive society. [S7] People need money to cover their basic expenses: food, shelter, and clothing. [S8] Beyond that, salary job will contribute to support their families in health protection and education. [S9] If they can not afford their lives, they will place burdens on their relatives. [S10]

Secondly, a profession associating with social status or salary can bring individuals the regard of society. [S11] People assume that well position and income reflect their certificates and capacities. [S12] To reach that position and salary, people need to illustrate their skills, abilities, etc. [S13] For instance, doctors are always admirably respected not only due to their service for community but also their extensive knowledge. [S14]

On the other hand, some opinions think that people should pursue occupations they appreciate since their passions can drive them the most successful career in a long term. [S15] However, passion is an elusive emotion that changes over time. [S16] Moreover, in some cases, many people have to give up their passions halfway to look for another well – paid job because of lacking money. [S17]

To sum up, depending on salary and social status when deciding a career should be a more prioritized decision. [S18] This does not make people become to be pragmatic but practical. [S19] That means people know what is important to them in their lives right now. [S20] As long as they do not sacrifice ethics and the things that are valuable to them. [S21]

[S3]:

 1. passion occupations-> dream job.

[S7]:

 1. difficulty: single or plural?
 2. enthusiasm careers: không hiểu bạn muốn nói gì? Sự nghiệp tình trong công việc hay là nghề nghiệp khiến bạn sai mê?
 3. the role of economy: bạn muốn nói gì? Vai trò của các vấn đề về kinh tế hay là nền kinh tế vì “economy” là nền kinh tế.

[S8]:

 1. shelter: single or plural?

[S9]:

 1. salary job: article. Mình cũng không hiểu bạn muốn nói gì?

[S10]:

 1. can not-> cannot.

[S11]:

 1. a profession associating with-> a profession associated with.

[S12]:

 1. well position: mình biết well-positioned là adj nhưng “well position” thì khá lạ, không biết bạn lấy từ này ở đâu?

[S15]:

 1. some opinions think: người mới suy nghĩ chứ “opinion” mà suy nghĩ thì nghe kỳ lạ.
 2. drive them the most successful career-> drive them to the most successful career

[S19]:

 1. make people become to be pragmatic-> make people pragmatic.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...