ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

More and more people are buying a wide range of household goods. Do you think it is a negative or positive development?

with the proliferation of cutting-edge technologies , many people are owning a wide range of household appliances. although this trend can be beneficial to human and manufactures, I believe that in the long run, it would be detrimental to the environment.

It is reasonable why this development is considered temporarily positive. First, many modern products such as television , microwave oven and rice cooker can meet human's demand on a daily basis and make their life become more effective and efficient. Microwave oven is a typical example since with the pivotal function, this may help them reheat the foods quickly. Also, these modern goods for home can enhance their living standard. Second, the more people purchase household goods , the more manufacturers produce. This development will expand the market, which is entirely beneficial to companies.

However, in the long run, I think that this consumption trend can be negative. Owning numerous household appliances is one of the common forms of excess consumerism. Although their products are still in a good condition, people are likely to buy and own new appliances for their home. This development can be harmful to the environment since people will dispose large amounts of waste  when replacing their owned devices. It is believed that it takes waste hundred years to decompose. Therefore , excessive consumption can lead to the degradation of environment as well as natural disasters that next generations will suffer. 

In conclusion, the development of shopping household products might seem to benefit at first glance. Nevertheless, in the long run, this will exert many negative consequences on the environment and human's life. 

268 words.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Một số góp ý về bài viết như sau:

Trong bài viết, bạn đã cố gắng sử dụng academic words để có band điểm cao (cutting edge, pivotal, excess consumerism,..)

Góp ý:

with the proliferation of cutting-edge technologies , many people are owning a wide range of household appliances

appliances ở đây để thay thế cho goods có chút không thích hợp, household goods là chỉ chung rất nhiều đồ dùng gia đình, appliances lại thiên về đồ dùng bằng điện trong nhà hơn.

household goods -> household equipment/commodities.

First, many modern products such as televisions , microwave ovens and rice cookers...

Chữ products ở đây có thể thay thế bằng appliances vì scale of meaning phù hợp. 

Ý tưởng câu này theo mình, bạn nên bỏ luôn phần such as... .Vì sau câu statement này bạn đã có một câu ví dụ về chức năng của microwave oven. 

Microwave oven is a typical example since with the pivotal function,...

pivotal function nên thay thành pivotal role, thường thì nó đi thành cụm từ như vậy.

"since with the pivotal function": ngữ pháp since +clause | because of/due to + phrase

-> becasue of the pivotal role,..

Also, these modern goods for home can enhance their living standard. 

Ý này không rõ nghĩa, bạn có thể đặt chung với câu statement đầu (First,...) thay vì để ở đây không có sự liên kết ý trong bài.

 

Nhìn chung, ý tưởng đoạn paragraph 1 của bạn quá nhấn mạnh chi tiết về appliances (thiết bị điện), ý tưởng không đủ nhấn mạnh (weak thesis statement). Phần đầu bạn còn có phân tích, ý sau đó về phần lợi ích kinh tế các công ty lại quá vắng tắt. 

Solutions:

1. Bạn chọn 1 ý, tập trung khái quát thành thesis statement strong hơn, phân tích với những supportive ideas.

2. Bạn cân bằng cả hai ý tưởng.

Paragraph 2 về mặt ý tưởng có sự liên kết hơn.

P/s: Chúc bạn thi tốt.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (49 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...