ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

There is discussion on going these days regarding the teaching of local history in schools. Some people suppose that more time should be spent increasing a student's knowledge of local history instead of learning about world history. Personally, i strongly agree with this statement for a number of reasons.

On the one hand, the advantage of national history clearly true. Firstly, world history provides a well - rounded perspectives of life. Children can explain  some events in the world as well as interaction between countries and inside nation itself. For instance, children can know where the black friday came from and when did it start ? . In addition, having worldwide history is a simple condition to possess a golden selling point to work for a foreign enterprise especially these countries which appreciate valuable culture such as Japan.

On the other hand, from my standpoint, local history is actually important on the process of growing up of children. To start with, local history can brings patriotism and pride. They can understand what ancestors did in the past to develop their country to what it is today. Therefore, they wil pay tribute to their forefathers abd have some acts to honor them.  For example, VietNamese hell pay tribute  to the Kings who established Viet Nam in beginning. Moreover, local history  helps children learn about lots of valuable traditions hence they can continue preserving this customs for after generation. For instance, On lunar new year, VietNamese people often have rice cakes on these days. It is a beautiful tradition.

In conclusion, although world history have many benefits i would convince local history stil brings more precious lessons for children. So, schoolchildren should have local history in student's curriculum.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
đã hiện lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
good. Thank you about essay. the ideal is very good. NNNNNNNN
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (32 điểm)
thank for yor oppinion, but about my grammar , what does it have any mistake?

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...