ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The table illustrated the percentage of the income which was paid for food, electronic equipment, music and videos by adult and children in the UK in 1988.


Overall, while children spent most of money on the four items, adults spent less of their total income on these items. Adults paid a quarter of their salary for food while the main item bought by children was musical things.


In term of adult expenditure, the main fee woman spent on was food, which accounted for the highest of their expenses(39%), as opposed to videos (0,5%). Likewise, men spent most of their money on food (14%), whereas electronic equipments, music and videos accounted for lower expenditures, (10%), (5%), and (20%), respectively.


Boy spent 9% of their income on food, which was 4% less than girls. Besides, the boy’s expenditure on music was 2% less than girls, while there similar amounts of money spent of videos by both boys and girls, with 18% and 17%, respectively. The item with the biggest DISPARITY between boys and girls was electronic equipment where girls used only 5% of their income in contrast to boys who paid 18%

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Nhìn chung thì mình thấy bài viết của bạn đã khá tốt về phần triển khai ý cũng như từ vựng. Nhưng bạn nên chú ý hơn về phần số liệu vì mình thấy số liệu đưa ra không khớp với bảng.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
Bạn ơi. Đội ngũ 7.5 chấm bài là bạn hả
0 phiếu

1. Grammartical Range & Accuracy:

The table illustrated(s)

most of money : Ở đây bạn phải có particle như là their, the,... hoặc không thì chỉ để most money. Lỗi sai ở đây còn là more money chứ không phải là most (phần 2 mình có giải thích).

 

accounted for the highest of their expenses(39%):  For the highest of their expenses most of their expenses.

 

the boy’s expenditure: Sửa lại thành "boys' expenditure" hoặc là "expenditure of boys" (lỗi của bạn ở đây là misuse of definite particle).

 

less than girls : "less than that of girls" or "less than girls' ".

 

adult expenditure : "adults' expenditure".
 

2. Task Achievement

 

while children spent most of money on the four items, adults spent less of their total income on these items : Nếu so sánh hơn kém giữa 2 đối tượng thì bạn dùng more/less nhé. Most chỉ dùng cho so sánh từ 3 trở lên. 

 

3. Lexical Resources

In term(s) of 

musical things : Một số từ không thể paraphrase thì bạn cứ để nguyên nhé như music thì có thể paraphrase thành music items thôi.

expenditure = expenses (good) = income, salary (chỉ dùng hai từ này cho đối tượng là adults)= money spent on = outlay = spending

 

Theo cảm nhận của mình overall thì bạn đã thâu tóm được key features của bảng vào overview rồi. Tuy nhiên có một số lỗi grammar và vocab chưa đúng hoàn toàn nha. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ và ôn tập chăm chỉ ^_^ (và hình như số liệu đôi chỗ có sai vì mình nhìn vào bảng thì có mấy chỗ không đúng? Bạn xem lại hộ mình nha)

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (25 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...