ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The line chart gives information about the expenditure of 4 different kinds of food products in a European country from 1979 to 2004.

Overall, it is clear that the figure of chicken saw a dramatic increased between 1979 and 2004. By contrast, the consumption of the others decreased, despite fluctuations over a period of 25 years.

In the 1979-1989 period, the figure for beef that people in the European country consumed decreased slightly from around 220 in 1979 to 200 in 1989. The amount of chicken showed the opposite trend, they witnessed a rapid rise from around 140 in 1979 to the same figure for beef 200 in 1989. In 2004, the amount of chicken rose to around 255 which is the highest point of the whole line graph. By contrast, the figure for beef fell rapidly to the lowest point which around 125 over the same year.

Although two trends were similar in terms of a general decline, the amount of lamb, which declined signìicantly from exactly 150 in 1979 to around 70 in 2004, was higher than the figure for fish over a 25-year period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

Overall, it is clear that the figure of chicken saw a dramatic increased => increase between 1979 and 2004. By contrast, the consumption of the others decreased, despite fluctuations over a period of 25 years.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
0 phiếu

The amount of chicken showed the (an) opposite trend, they witnessed a rapid rise from around 140 in 1979 to the same figure for beef 200 in 1989

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 11, 2014 trong Discussion bởi mnguyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2019 trong Trend (Line) bởi Huong Ly (8 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2019 trong Opinion bởi futasodi (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi nguyendn234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2016 trong Discussion bởi Việt Thắng (21 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 2, 2019 trong Trend (Line) bởi Trang248 (16 điểm)
...