ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The chart below shows the number of jobs in tourism-related industries in one UK citiy between 1989 and 2009.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

 

 

The diagram indiates the number of jobs in tourism-related industries in one UK city between 1989 and 2009.

In general, the restaurants, hotels job was the highest and the travel and tours was the lowest among three group jobs.

In particular, from 1989 to 2004, the quantities of people in the restaurants hotel sharply increased from 1100 to 1600, but from 2004 to 2009, this figure decreased to approximately 1580. The second popular jobs which was sport and leisure maintained unstably. From 1989 to 1999, these jobs lightly reduced from 800 to nearly 780 and after that gradually rised to 820. In the later period, it gradually declined to 700. The last jobs which was travel and tours gradually increased from 1989 to 1994 at 820 and after that it sharply decreased from 820 to nearly 410.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

7 góp ý

0 phiếu
this is academic writting so I think you shouldn't use "in general" and "in particular"
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

In general, the restaurants, hotels job was (were) the highest and the travel and tours was (were) the lowest among three group jobs.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

 The second most popular jobs which was sport and leisure maintained unstably. 

Sport and leisure job which was the second most popular job, maintained unstably

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

In particular, from 1989 to 2004, the quantities (quantity) of people work in the restaurants hotels sharply increased from 1100 to 1600, but from 2004 to 2009, this figure decreased to approximately 1580.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

From 1989 to 1999, these jobs lightly reduced from 800 to nearly 780 and after that it gradually rised to 820 

1.Sau that luôn luôn là 1 mệnh đề 

2.Có thể thay phần gạch chân : following by a gradual rise to 820 in (năm)

3.QK của riserose chứ k phải rised

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

 The last jobs which was travel and tours gradually increased from 1989 to 1994 at 820 (to 820 in 1994) and after that it sharply decreased from 820 to nearly 410.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

bài này bn cần đa dạng hóa những cấu trúc để diễn tả, biểu thị số lượng, xu hướng tăng giảm.

Có thể tham khảo quyển này: https://drive.google.com/open?id=1zu6ZbkpT_tUmSCSEaEMgqqO3STIJ1qle

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...