ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

As many talented shows as on Television, which were attracted  a lot of  viewers.  Those programs not only discover gifted people, but are also entertaining.

First of all, game shows provide a good way to find talents of each area, each country, or in the world. Because there is widespread influence of TV on citizens in everywhere. It is easy for them to keep up with the information about opportunities to  show their ability. Moreover, the registration for attending at competitions on TV is simple. Most of people have chance to take part in the shows. Addition, there are many judges, coaches or mentors who always ready to help contestants to develop their talent.

Secondly, televised talent shows bring a lot of fun elements helping people to have happy moods and relaxing moments.  There are variety acts, difference programs that are suitable for difference ages. For example: game shows for kids like: voice kids, kids talent ; for students: Road to mount Olympia, Olympic events; For adults: Who is millionaire, VN got talent,… The ridiculous performances of participants make lookers laugh and seem to be fascinated, even they are interested in shocking and unusual factors. Besides, judges and coaches are celebrities and sense of humor. That is the reason why game shows or competitions  are always attracted by viewers

In conclusion, TV talent shows have two main advantages. They can collect many talents in a country or in the world and they are public entertainment.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Mình nghĩ thêm Vd về những người đã thành công bước ra từ những trương trình talent như thế nữa thì hoàn hảo
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...