ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

These days, young adults take up a quite large proportion in the population of some countries, as opposed to that figure for elderly. While it is true that young population has several negative impacts, I am strongly convinced that it is likely to bring about various significant benefits.

On the one hand, it is obvious that the most detrimental drawback of imbalanced population is that it leads to the lack of employment. When there are so many employees that the economic potential cannot meet the demand, unemployment seems to be an unavoidable consequence. To illustrate, in Vietnam a number of university graduates are out of work for a long time due to the inequality between workforce and occupation availability. As a result, the increase in poverty and crimination may occur out of control.

On the other hand, the domination of young adults in the population would facilitate national economic growth promotion. To survive in a highly competitive labour market, there would be a need for individuals to acquire a wide range of skills in order to fight against each other and prove superiority for job opportunities. That tendency could enable a remarkable development in the quality of employees in a proactive and globalised working environment. For example, there is a strong competition among occupants in Ho Chi Minh City in recent years, which significantly improves the flexibility in workplace and attracts the investment and establishment of many domestic and overseas businesses.

In conclusion, it seems that the downsides are also great motivation for promoting the strengths of young population in terms of economy. In the future, the tendency continues to extend in developing countries whereas it may slow down in developed ones.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 

 When there are so many employees that the economic potential cannot meet the demand, unemployment seems to be an unavoidable consequence
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 3 trong Comparison bởi hudygo_ (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2018 trong Opinion bởi moduoitroitho20 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi leno861 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 3 trong Opinion bởi chacha (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 2, 2019 trong Trend (Line) bởi Trang248 (16 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi hoangthaonguyen (8 điểm)
...