ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

In contemporary life, many people consider that besides generating profit, enterprises need to have public responsibilities. From my perspectives, although making money is the top priority of every companies, I personally agree that they should contribute to the society as well.

On the one hand, it is undeniable that corporation have already been benefical for the society by maximising their earning rate. First of all, the more money firms make, the more efforts they contribute to community. Obviously, when companies earn much profits, they have opportunities to expand their business that creates more jobs for the unemployed. For instance, Google is one of the biggest multinational Corporation in the world, have provided job opportunities for thousands of people around the world and help reduce the unemployment rate in many countries. In addition, making much profit, enterprises have to be imposed heavy taxes for the government. As a result, they will raise the national fund for operation, infrastructure, technology development or healthcare which facilitates the people’ lives.

On the other hand, there are some strong reason why companies are under an obligation to have public responsibility. The first reason is that the growth in the number of enterprises these days have huge impact on the degradation of environment so they should install new advanced waste treatment system in lieu of releasing garbages and chemical poison right away into the ocean. Another reason is that helping people who are less fortune can contribute to the society and enhance the image of their brand through many philanthropic activities such as donating materials, offering scholarship and building houses.

In conclusion, i believe that although making profits clearly is the fundamental principle of business, companies should have socally responsible manner.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

From my perspectives, although making money is the top priority of every companies

it is undeniable that corporations have already been benefical for the society by maximising their earning rate

For instance, Google, is one of the biggest multinational Corporation in the world,  has have provided job opportunities for thousands of people around the world and helps reduce the unemployment rate in many countries

On the other hand, there are some strong reasons

The first reason is that the growth in the number of enterprises these days have hashuge impact on the degradation of environment

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...