ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

There are more than thirty teachers in my school. All of them are very kind and friendly but

I would like to introduce my English teacher who made a strong impression on me.

Her name is Hao , she has been teaching in our school for 8 years.

She is 39 years old. She is tall, young, slim body with round face and bright smile.

She is a devoted and responsible teacher as she always prepares carefully all the lessons before going to class

The reasons for liking her are many. Firstly, She is a strict teacher however very funny and caring in nature. She always chooses the best ways to encourage everybody in class to improve their weak skills. I like the way she teaches us. After clearing the content of lesson, she gives us some exercises in the class and home work for the home. Next day, she asks questions related to the yesterday lesson and then starts another lesson. It’s easy for us to understand and remember the vocabulary and forms. Secondly, In my opinion she is not only my teacher but also my second mother at school. Last years, I had fallen ill and couldn’t go to school for a few days. I missed some lessons of her as well. She immediately contacted me and asked if I was better. She then helped me to come up with the loss of lessons before.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

There are more than thirty teachers in my school. All of them are very kind and friendly but

I would like to introduce my English teacher who made a strong impression on me.

Her name is Hao , she has been teaching in our school for 8 years.

She is 39 years old. She is tall, young.  She has a  slim body with a round face and bright smile.

She is a devoted and responsible teacher as she always prepares carefully all the lessons before going to class.

The reasons for liking her are many. Firstly, She is a strict teacher however very funny and caring in nature. She always chooses the best ways to encourage everybody in class to improve their weak skills. I like the way she teaches us. After clearing the content of the lesson, she gives us some exercises in the class and homework for the home. Next day, she asks questions related to the yesterday lesson and then starts another lesson. It’s easy for us to understand and remember the vocabulary and forms. Secondly, In my opinion, she is not only my teacher but also my second mother at school. Last years, I had fallen ill and couldn’t go to school for a few days. I missed some lessons from her as well. She immediately contacted me and asked if I was better. She then helped me to come up with the loss of lessons before.

Nhìn chung khá ổn rồi nha

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)
cảm ơn b nhiều nhe!
0 phiếu

"She is tall AND young WITH A slim body, A round face and A bright smile." 

"After clearing the content of lesson, she gives us some exercises in the class and HOMEWORK." Bản chất của homework là bài tập về nhà rồi nên bạn không cần thêm cụm "for the home" nữa nhé.

Mình hi vọng sớm được sửa bài bởi Team Writing 7.5: http://chuawritingmienphi.com/index.php/8256/cambridge-ielts-1-test-2-writing-task-1

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)
ok.thanks b nhiều nhé!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 2 trong Other bởi B52 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Hạ Đan (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 3, 2019 trong Other bởi Chi Tung (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2016 trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi Nguyễn Bảo Ngọc Trân (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2019 trong Other bởi Lê Thị Nhài (0 điểm)
...