ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Computers are now the basis of the modern world. They should therefore be introduced into classrooms, and their programs used for direct teaching purposes. However, dependence on computers in teaching may carry a certain degree of risk to students.

Discuss both sides and give your opinion.

Give reasons for your answer, and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

You should write at least 250 words.

 

As the matter of fact, computers become the crucial gadgets in the novel life.In the educational aspect,they shuould be used for teaching directly in classrooms.On the other aspect, it is possibly detrimantial for students with strong dependance on computers in education.Both sides of views including my point of views are displayed in this passage.

With the multy-functional system, they actually make the students pay full attention to the lectures which designed with the digital editing.In fact,most students including university or highschool students normally feel exhausted by learning with the conventional education methods in their class.This issue can result in the fact that there are numberous students who are lack of knownledge during educational period.For instance,they are really into joining the class where the lecturers use computers as the form of teaching.The lectures designed by computers display the enormous number of knownledge,documents and even references to postray the total of knownledge or documents which are given in electronic lectures.Moreover,it's effortless to handle the homeworks or presentations in places which are the wireless hotspot.

In contrast, some lecturers tend to give their students the documents or lectures before class but that also make students think that it's not outstanding usage of time to join in the class with the same documents and they are capable of learning individually at home or some places with wireless network.Additionally, they also depend on internet enormously by the reason that they may find which they are taugh on the internet and they are therefore lack of attending to the class.

In conclusion, despite the problems relating to computers,there are a lot of optimal features in education.Students are straightforward to follow the lectures and prepare for their lessons before class.The detrimential issues could be addressed by designing the plan for lessons which are top-notch for students to pay full attention to the lessons.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
As the matter of fact, computers become the crucial gadgets in the novel life.In the educational aspect,they shuould be used for teaching directly in classrooms.On the other aspect, it is possibly detrimantial for students with strong dependance on computers in education.Both sides of views including my point of views are displayed in this passage.
 
With the multy-functional system, they actually make the students pay full attention to the lectures which designed with the digital editing.In fact,most students including university or highschool students normally feel exhausted by learning with the conventional education methods in their class.This issue can result in the fact that there are numberous students who are lack of knownledge during educational period.For instance,they are really into joining the class where the lecturers use computers as the form of teaching.The lectures designed by computers display the enormous number of knownledge,documents and even references to postray the total of knownledge or documents which are given in electronic lectures.Moreover,it's effortless to handle the homeworks or presentations in places which are the wireless hotspot.
 
In contrast, some lecturers tend to give their students the documents or lectures before class but that also make students think that it's not outstanding usage of time to join in the class with the same documents and they are capable of learning individually at home or some places with wireless network.Additionally, they also depend on internet enormously by the reason that they may find which they are taugh on the internet and they are therefore lack of attending to the class.
 
In conclusion, despite the problems relating to computers,there are a lot of optimal features in education.Students are straightforward to follow the lectures and prepare for their lessons before class.The detrimential issues could be addressed by designing the plan for lessons which are top-notch for students to pay full attention to the lessons.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

Chữa:

As the matter of fact, computers become the crucial gadgets in the novel life. In the educational aspect, they shuould be used for teaching directly in classrooms. On the other aspect, it is possibly detrimantial for students with strong dependance on computers in education. Both sides of views including my point of views are displayed in this passage.

 

With the multy-functional system, they actually make the students pay full attention to the lectures which designed with the digital editing. In fact, most students including university or highschool students normally feel exhausted by learning with the conventional education methods in their class. This issue can result in the fact that there are numberous students who are lack of knownledge during educational period.For instance, they are really into joining the class where the lecturers use computers as the form of teaching. The lectures designed by computers display the enormous number of knownledge, documents and even references to postray the total of knownledge or documents which are given in electronic lectures. Moreover, it's effortless to handle the homeworks or presentations in places which are the wireless hotspot.

 

In contrast, some lecturers tend to give their students the documents or lectures before class but that also make students think that it's not outstanding usage of time to join in the class with the same documents and they are capable of learning individually at home or some places with wireless network.Additionally, they also depend on internet enormously by the reason that they may find which they are taugh on the internet and they are therefore lack of attending to the class.

 

In conclusion, despite the problems relating to computers, there are a lot of optimal features in education.Students are straightforward to follow the lectures and prepare for their lessons before class.The detrimential issues could be addressed by designing the plan for lessons which are top-notch for students to pay full attention to the lessons.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
cho em cảm ơn ạ

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 9, 2016 trong Discussion bởi RomDiep (0 điểm)
1 góp ý
...