ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Online games is a good way to entertain but it is becoming harmful nowadays. Therefore, it should be banned. First of all, online games affect the young seriously, especially the students. Many students can play truant or steal their parent's money to play online game. This is an alarming situation. Secondly, it is bad for our health. For instance, most of the students who often sit in front of the screen for a long time have eye disease. They also can have problems with mental illness such as addiction, depression, anxiety...Thirdly, many online games are very violent. This is very bad for children. And finally, online games is a waste of electricity, time and money. In conclusion, online games has many bad effects so it should be banned.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (14 điểm)
đã hiện lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình thấy câu đầu tiên của bạn chưa được ổn. "Online games" là danh từ số nhiều nên to be không thể là "is". Thay vào đó bạn nên viết "Playing online games is a good way of entertainment." 

"Many students can play truant or steal their PARENTS' money to play online game."

"For instance, most of the students who often sit in front of the screen for a long time SUFFER FROM EYESIGHT PROBLEMS."

"In conclusion, online games HAVE many bad effects so THEY should be banned."

Mình hi vọng sớm được sửa bài bởi Team Writing 7.5: http://chuawritingmienphi.com/index.php/8256/cambridge-ielts-1-test-2-writing-task-1

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...