ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

In many parts of the world, opinion about choosing job differs among individuals. It remains open to question whether people should stick to one job for their whole working life or it is better to work for various companies. Personally, while the former also offers numerous merits, I would prefer the latter.

On one hand, contributing to the same organization could be of great beneft. Senior employees may gain deeper insight into one partcular field, which not only increases the chance of becoming an irreplaceable expert but also hold great promises for promotion. For example, an accountant with more than 5 years seniority could likely be recommended for the chief accountant position as a result of her fully awareness in company's financial tasks.

One the other hand, there are sound argument for working in different organizations. First of all, short-term jobs may enrich employees' knowledge in various field. This advantage holds great promise for multitasking skill, which is a valuable competitive edge in the morden times. For example, a candidate for manager position who already gained experiences as a team leader with good recommendation in other company may have higher chance than the one that lack of managing experience. Moreover, changing workplaces regularly offers a chance of finding the desirable occupation.

In conclusion, each of above arguments us justified in its own way but I am inclined toward the idea that short-term job may offer numerous merits such as multitasking skill and chance to find the desirable job.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (9 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu
One the other hand => On the other hand

sound argument???
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
0 phiếu

On one hand, contributing to the same organization could be of great beneft. Senior employees may gain deeper insight into one partcular field, which not only increases the chance of becoming an irreplaceable expert but also hold great promises for promotion

--> ON THE ONE HAND

 For example, an accountant with more than 5 years OF seniority could likely be recommended for the chief accountant position as a result of her fully awareness in company's financial tasks. 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)
0 phiếu

On one hand ( To be honest ), contributing to the same organization could be of great beneft( benefit). Senior employees may gain deeper insight into one partcular field, which not only increases the chance of becoming an irreplaceable expert but also hold great promises for promotion. For example, an accountant with more than 5 years seniority could likely be recommended for the chief accountant position as a result of her fully awareness in company's financial tasks.

Bài viết của bạn tốt nhưng nên mở rộng ý nhìu hơn 

theo mình bạn ddc koangr 7.0

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...