ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

The given chart concentrates on information about science certifications gained by people who live in Malaysia and Singapore.

Overall, what stand out of the chart is that the highest rate in the both countries come from no qualification in science. By contrary, the lowest percentage of science certification in Singapore and Malaysia is master’s degree.

As is illustrated, in term of the proportion of no qualification in science, Malaysia makes up with 65% while Singapore have 60 per cent in this sector. Similarly, the rate of science qualification in School leaving examination field has 36% and 30% for Malaysia and Singapore, respectively.

As regarded, the percentage of bachelor’s degree, which people live in Malaysia received just 10% while in Singapore, it is significant higher two times with 20%. When come to the lowest proportion in 4 sectors is master’s degree, Malaysia and Singapore have equal rate just below 5% for each nation.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The given chart concentrates on information about science certifications gained by people who live in Malaysia and Singapore.Overall, what standstands out of the chart is that the highest rate in the both countries comecomes from no qualification in science. By contrary, the lowest percentage of science certification in Singapore and Malaysia is master’sthe master's degree.As is illustrated, in termterms of the proportion of no qualification in science, Malaysia makes up with 65% while Singapore havehas 60 per cent in this sector. Similarly, the rate of science qualification in the School -leaving examination field has 36% and 30% for Malaysia and Singapore, respectively.As regarded, the percentage of bachelor’s degree, which people live in Malaysia received just 10% while in Singapore, it is significantsignificantly higher two times with 20%. When come to the lowest proportion in 4 sectors is the master’s degree, Malaysia and Singapore have equal rate just below 5% for each nation.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...