ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

In the today world,  possessing a car is just as essential as other fundamental needs. It offers flexibility to human life and work, also users are exposed to a ready access to various destinations. However, some downsides have been identified and need addressing at once.

First,  rampant car use really makes our environment suffer. Vehicle is the main source of urban air pollutants and greenhouse gas. Scientists have proved that one-thirds of all harmful atmosphere contaminants come from the road. Besides, car exhaust contributes strikingly to acid rain, thinner ozone layer and the greenhouse effect, which worsens the already terrible climate change.

Second, the  excessive use of car also has traveling cost. As more and more people switch to private car from public means like bus or smaller vehicle such as bike or electric bike, traveling space is reduced greatly triggering traffic congestion, particularly during rush hours. Another problem relates to road safety given the fact that car accident casualty is radically growing.

To adress these issues,  the most effective measure would be enhancing human awareness about environmental detriments of car via universal education. By that way, people may travel in a less environment- unfriendly way in lieu of using private car. Besides, in the case of reduced mobility, eco-friendly transport means such as moto running on solar energy and so on should be widely accepted.

To conclude,  though car plays an important role in our lives, there are still several environmental and health relating disadvantages pertaining to it. Human should definitely notice about this and take action before everything gets too late.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

In the today world,  possessing a car is just as essential as other fundamental needs. It offers flexibility to human life and work, also users are exposed to a ready access to various destinations. However, some downsides have been identified and need addressing at once. 

First,  rampant car use really makes our environment suffer. Vehicle isVehicles are the main source of urban air pollutants and greenhouse gas. Scientists have provedproven that one-thirdsthird of all harmful atmosphere contaminants come from the road. Besides, car exhaust contributes strikingly to acid rain, a thinner ozone layer and the greenhouse effect, which worsens the already terrible climate change. 

Second, the  excessive use of carcars also has a significant traveling cost. As more and more people switch to a private car from public means like bus or smaller vehicle such as bike or electric bike, traveling space is reduced greatly triggering traffic congestion, particularly during rush hours. Another problem relates to road safety given the fact that car accident casualty is radically growing.

To adressaddress these issues,  the most effective measure would be enhancing human awareness about environmental detriments of carcars via universal education. By that way, people may travel in a less environment- unfriendly way in lieu of using a private car. Besides, in the case of reduced mobility, eco-friendly transport means such as motomotorbikes running on solar energy and so on should be widely accepted. 

To conclude,  though car playscars play an important role in our lives, there are still several environmental and health relating disadvantages pertaining to it. Human should definitely notice about this and take action before everything gets too late.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)
Em cảm ơn Anh vì đã sửa bải giúp em. Cơ mà em cũng có một số thắc mắc ạ!  
 1.Em dùng "car" như danh từ chung nên em nghĩ k nhất thiết phải chuyển car--> cars
2. E có tra Theo Longman dict thì prove có past participle là proved hoặc proven đều được
 3.Em muốn hỏi " a ready access" vì sao bị gạch và phải sửa ntn ạ?

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...