ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Nowadays, when society becomes more and more modern then education must improve qualitatively. It will train geniuses in order to contribute to boost development of country. But in many place around the world, the number of people who desire to become a teach drops significantly. Especially, the quantity of teacher who teaching in secondary school is less than primary school and high school. In essay, I will indicate reason why not many people want to become teachers.

There are many issues are showed to discuss but the main problem is teacher’s salaries is extremely low and it’s is less than different jobs. The pay of engineer with three years experience is more than double the teacher’s salaries with the same experience. The problem can be addressed by rising teacher’s pay a little more. The more salaries increase, the more people want to become teacher.

Another issue which we need to talk about it is pupil’s morals. Currently pupils don’t have discipline. They usually don’t do their homework and doing private work during school hours but they still do not disobey teacher’s upbringing and continue violating. It’s difficult for teacher’s to educate them. Dealing with this issue involves associating with parents in order to teach children a sense of respect for teachers.

A third cause of the problem is that teachers often have too much work to do. They must do too much work such as : preparing teaching scripts, marking for the exam and helping people catch up after school. So, It’s difficult for them to balance between their career and family life. A solution for the government to reduce teacher’s house which they spent on their work in order to teachers have more time to care about their family.

In conclution, teacher isn’t a career which many people want to pursue because issue such as the salary, the working hours and pupil’s attitude. They’re serious problems and we need to have methods to solve them. I think parents should spend on their time for children and government needs to invest more in education and have better remuneration policy for teacher.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Nowadays, when society becomes more and more modern then educationeducations must improve qualitatively. It will train geniuses in order to contribute to boost the development of a country. ButHowever, in many placeplaces around the world, the number of people who desire to become a teach drops significantly. Especially, the quantity of teacher who teaching in secondary school is less than primary school and high school. In the essay, I will indicate the reason why not manyfew people want to become teachers.

There are many issues are showedshown to discuss, but the main problem is teacher’s salaries isare extremely low, and it’s isit's less than many different jobs. The pay of an engineer with three years experience is more than double the teacher’s salaries with the same experience. The problem can be addressed by risingraising teacher’s pay a little more. The more salaries increase, the more people want to become a teacher.

Another issue which we need to talk about it is the pupil’s morals. Currently, pupils don’t have enough discipline. They usually don’t do their homework and doing private work during school hours, but they still do not disobey teacher’s upbringing and continue violating. It’s difficult for teacher’steachers to educate them. Dealing with this issue involves associating with parents in order to teach children a sense of respect for teachers.

A third cause of the problem is that teachers often have too much work to do. They must do too much worktasks such as : preparing teaching scripts, marking for the exam and helping people catch up after school. So, It’s difficult for them to balance between their career and family life. A solution for the government to reduce teacher’s house hours which they spent on their work in order tothat teachers have more time to care about their family.

In conclution,conclusion, a teacher isn’t a career which many people want to pursue because issueof issues such as the salary, the working hours and pupil’s attitude. They’re serious problems, and we need to have methods to solve them. I think parents should spend on their time for children, and the government needs to invest more in education and have a better remuneration policy for teacher.teachers.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...