ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Write about one of the subjects you like best ( 100-150 words)

In my opinion, English is the subject I like best.Firstly, it helps me communicate with people. Especially when i travel to foreign countries. Secondly, I like languages and to me, English is the most suitable. When I study English I feel comfortable and exciting. Thirdly, English is an international language. Therefore, it is very necessary that everybody should know it. In conclusion, English is the subject I like best. However I can't deny that other subjects are also very interesting. But if I have to choose, English is my best choice.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (14 điểm)
đã hiện lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất
In my opinion, English is one of the subjects I like best.Firstly, it helps me to communicate with many people, especially when i travel to foreign countries. Moreover, I like learning other languages and English is the most suitable. When I study English I feel more comfortable and exciting. In addition, English is an international language so it is really necessary that everybody should learn about this global language. In conclusion, I think that English is important in modern life nowadays which make me feel intesting so much. However I can not deny that other subjects are also interesting too, but if I have a choice between subjects, English is always my first choice.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...