ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

 

The three pie charts give an insight into the percentage of people from abroad visiting the US in different countries in three distinct years.

It is evident that Canada was by far the most visited country in every given year notwithstanding a considerable decrease in 1990 and 1992. The figure for China, however, witnessed a significant increase and Mexico saw a negligible fluctuation in the number of visitations during the given period.

In 1998, more than half of visitors to US was from Canada, whereas the percentage of Chinese tourists choosing US as a destination only stood at around 10%. From 1988 onwards, China experienced a surge in the percentage of people visiting US and peaked at 30% by the final year but did not surpass Canada, which suffered a substantial dip in terms of Canadians visiting US and accounted for 40% of visitors in 1992.

As for Mexico, the proportion of visitors to US from this region was a quarter in the first year, and then declined to a fifth in 1990 before increased to roughly a quarter in 1992. Lastly, other countries was only of a tiny fraction but also saw a decrease during the mentioned period

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The three pie charts give an insight into the percentage of people from abroad visiting the US in different countries in three distinct years.

It is evident that Canada was by far the most visited country in every given year notwithstanding a considerable decrease in 1990 and 1992. The figure for China, however, witnessed a significant increase and Mexico saw a negligible fluctuation in the number of visitations during the given period.

In 1998, more than half of the visitors to the US was from Canada, whereas the percentage of Chinese tourists choosing the US as a destination only stood at around 10%. From 1988 onwards, China experienced a surge in the percentage of people visiting the US and peaked at 30% by the final year but did not surpass Canada, which suffered a substantial dip in terms of Canadians visiting the US and accounted for 40% of visitors in 1992.

As for Mexico, the proportion of visitors to the US from this region was a quarter in the first year and then declined to a fifth in 1990 before increased to roughly a quarter in 1992. Lastly, other countries were only of a tiny fraction but also saw a decrease during the mentioned period

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...