ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

 

My family

If you ask me " what is the most important thing in your whole life", I will immediatetly answer you that is my family where I can be myselft. There are 5 people including me in my family: my grandmother, my parents and  my younger sister who is closest with me.  I love my grandmother whose hair is white and skin is wrinkled the most. She always told me fairy tales when i was a child before i went to sleep but now when she is quite old, she does not do that anymore. About mom and dad, who are not only my parents but also my friends. They usually give me helpful and honest advices when i be sad or make misstake that is the reasons why i like sharing everything surrounding me to them who love me than anything. The next member in my family is my sister who is 8 years younger than me whose face is really cute special when she smiles. We used to fight with each other everytime when we were the children but now we just do it sometimes. My younger sister whose hobby is listening to music in her room where she can sing out loud and dace crazily as a mental patient. And the last person is me who is the most talkative in our house. I graduated from the university already so now i am looking for a job. Almost dinner, my family  enjoy our meal together that is the most interesting perious time of day for me. In conclusion, my family is of  fundamental important with me which always supports to me and love me without conditions.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

- Bạn nên kiểm tra chính tả của mình và lưu ý cách sử dụng từ " I ".

*Chúc bạn thành công !

==========================

If you ask me " what is the most important thing in your whole life", I will immediatetly => immediately answer you that is my family where I can be myselft => myself . There are 5 people including me in my family: my grandmother, my parents and  my younger sister who is closest with => to me.  I love my grandmother whose hair is white and skin is wrinkled the most. She always told me fairy tales when => I was a child before => I went to sleep but now when she is quite old, she does not do that anymore. About mom and dad, who are not only my parents but also my friends. They usually give me helpful and honest advices => advice when => I be => am sad or make misstake => making mistakes that is => are the reasons why => I like sharing everything surrounding me to them who love me than anything. The next member in my family is my sister who is 8 years younger than me whose face is really cute special when she smiles. We used to fight with each other everytime => every time when we were the children but now we just do it sometimes. My younger sister whose hobby is listening to music in her room where she can sing out loud and dace => dance crazily as a mental patient. And the last person is me who is the most talkative in our house. I graduated from the university already so now => I am looking for a job. Almost dinner, my family  enjoy our meal together that is the most interesting perious => precious  time of day for me. In conclusion, my family is of  fundamental important => importance with me which always supports to me and love me without conditions.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
0 phiếu

Từ  immediatetly bạn viết chưa đúng => immediately

Tương tự myselft => myself

closest = the closest

I love my grandmother whose hair is white and skin is wrinkled the most. => I love my grandmother the most whose hair is white and skin is wrinkled.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2016 trong Other bởi vy123 (0 điểm)
...