ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

We always know that English is popular worldwide because it is an international language.There is no denying the fact that English plays an important role in our life,so that, a lot of people learn English as the following reasons:

Firstly,E helps us not only improve friendship but also in communication.Furthermore,learning E is a way to communicate with the people all over the world so that we will have a wider friendship around the world.

Secondly,E helps us to connect our country to the word.If we know E,we can introduce our beautiful things,places,… to international friends.Moreover,E also widen our knowledge with various things we have ever known in our life.

Thirdly,E is considered as a key to success.Being good at E is mean getting a good jb with high salary and position in a big company.Also,if we know E,we can travel a lot without worrying about language .

Finally,knowing English,we will have more and more chances to studying aboard.Studying aboard is the dream of many people in Vietnam or in the orther small countries.So why don’t we make our dream come true ?

Overall,because E is very important so that we must try our best to learn and master English.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (9 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Hi Orvalil, Mình có góp ý vài lỗi chính tả cơ bản, tuy nhiên thì bài này bạn viết hơi qua lua nhé :))

We always know that English is popular worldwide because it is an international language.There is no denying the fact that English plays an important role in our lives life,so that, a lot of people learn English as the following reasons:

Firstly,E English (Văn viết ko được viết tắt nhé) helps us not only improve friendship but also in communication.Furthermore,learning E is a way to communicate with the people all over the world so that we will have a wider friendship around the world.

Secondly,E helps us to connect our country to the word.If we know E,we can introduce our beautiful things,places,… to international friends.Moreover,E also widen our knowledge with various things we have ever known in our lives life.

Thirdly,E is considered as a key to success.Being good at E is mean (hai động từ ko đi cùng nhau nhé) getting a good jb job with high salary and position in a big company.Also,if we know E,we can travel a lot without worr  E ying about language .

Finally,knowing English,we will have more and more chances to studying aboard.Studying aboard is the dream of many people in Vietnam or in the orther small countries.So why don’t we make our dream come true ?

Overall,because E is very important so that we must try our best to learn and master English.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
0 phiếu

E also widen => English also widens. Và tớ nghĩ rằng chúng ta không nên viết tắt.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 4, 2018 trong Opinion bởi ngoclinh (18 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 4, 2019 trong Other bởi piterlac (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2017 trong Other bởi moimoimoi (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 10, 2017 trong Other bởi dung2405 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5, 2016 trong Trend (Line) bởi Maii Anhh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Thùy Linh Nguyễn (5 điểm)
...