ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The four pie chart depicted information on the proportion of different kinds of power generated between Germany and France during 2009. Overall, in Germany, the most percentage of electricity came from conventional thermal, whereas nuclear power is the main supply of electricity in France.

Nearly 60% of total electricity in Germany, whose whole output was 560 billion kWh, was accounted by conventional thermal. Whilst in France, the amount of power was lower at just 510 billion kWh, in contrast to Germany,10.3% energy was created by conventional thermal, over three-quarters energy came from nuclear power (76%). This figure of nuclear was just 23% in Germany.

A kind of energy noted was renewables, it accounted for 17,4% in Germany and 13.7% in the remaining country. In France, the most renewables energy generated by hydroelectric, while biomass and wind made up a small proportion of 8.5%, 10.5% respectively. Contrast to the left country, the total power provided by biomass and wind which accounted above three-quarters of the whole renewables energy, was far higher than hydroelectric (17.7%) and solar (6.1%)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hi Trinh Duc Trung, do không có hình nên mình củng không hiểu nội dung bài viết rõ lắm, bạn xem bài góp ý dưới nhé.

The four pie chart depicted information on ( từ này hình như hơi thừa) the proportion of different kinds of power generated between Germany and France during 2009 => by two nations, namely Germany and France in 2009.. Overall, in Germany, the most percentage of electricity came from conventional thermal, whereas nuclear power is ( 1 câu chung, bạn dùng đồng nhất loại từ và thì, ở đây là quá khứ) the main supply of electricity in France.

Nearly 60% of total electricity in Germany, whose (từ này dùng để chỉ người sở hữu nhé) whole output was 560 billion kWh, was accounted by conventional thermal. Whils the ( bạn search cách dùng the nhé)  energy  was created by conventional thermal, over three-quarters the energy came from nuclear power (76%). This figure for of nuclear was just 23% in Germany.

A kind of energy noted was ( 2 động từ không đứng liền nhau) từ này ko s nhé renewable renewables, it accounted for 17,4% in Germany and 13.7% in the remaining country. In France, the most renewable  renewables energy generated by hydroelectric, while biomass and wind made up a the small proportion of 8.5%, 10.5% respectively. Contrast to the (từ này sai ngữ nghĩa) left country, the total power provided by biomass and wind which accounted above three-quarters of the whole renewables energy, was far higher than hydroelectric (17.7%) and solar (6.1%)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 9, 2016 trong Trend (Line) bởi thongnguyen3186 (2 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
...