ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

 As you know, television is considered as a great invention in the world. It has changed our life a lot. Televion brings to us both positive and negative effects, however.

 First is the advantages of television.The most obvious benefit is that television is informative and convenient. We can receive the information from all over the world without living home. Next, television helps us relax after a hard-working day. Besides watching television with our family will make us feel more comfortable. There are many educational programme on television so that children can learn from them and enrich their knowledge.

In addition to above advantages, television has some disadvantages. If we spend too much time watching television, it will harm to our eyes. According to some recent surveys, many children are short-sighted because of watching television and this rate has trend to ncrease. Now, watching television is one of the most popular leisure activities. People don't want to go out and stay at home to wach television. When watching TV, their brains and bodies don't have to work, so they will become lazier. Moreover, some violent and inconsonant programs are aired on television. It is dangerous if children imitate these negative behaviors. Parents should only let their children see programs for fun and education.

In conclusion, television has played an important part in our life. We should make use of its advantages and limit the disadvantages to make our life better.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Bạn sử dụng dấu chấm hơi nhiều. Bạn nên sử dụng bố cục như vầy để đảm bảo tiêu chí coherence and cohesion:

Intro :(2 sentences)

Background information

Paraphrase topic

Body (2 paragraphs)

Para 1:( 4 sentences) 

Topic sentence

Support 1

Support 2

Example

Para 2 tương tự (thường là disadvantage hoặc là ý kiến về vần đề khác)

Conclusion (2 sentences)

Review topic

Opinion .

Bạn nên có conjunctions cho mỗi câu trong bố cục trên bài của bạn thiếu một vài liên từ.

Phần examples thì nên viết cho rõ ràng ko nên viết chung chung quá vì đọc bài bạn giám khảo sẽ thắc mắc "There are many educational programme on television so that children can learn from them and enrich their knowledge." educational programme nào ?

"For examples, "Vượt lên chính mình"  hay là  " Man vs wild" của Bear Gryll..."

http://chuawritingmienphi.com/index.php/7925/bai-ietls-task-2-languages-and-culture chữa giùm mình cám ơn.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng khắc phục.
0 phiếu

Mình giúp bạn thêm một số cụm từ nha. .

As you know, television is considered as a great invention in the world. It has changed our life a lot.  television helps us relax => relieve stress after a hard-working day => cụm này sai vì ngày không làm việc ấy. Besides watching television with our beloved family members will make us feel more comfortable. There are many educational programme on television so that children can learn from them and enrich their knowledge. => broaden their knowledge = open their horizons.

Hi hi mình biết hơi ít, bạn thông cảm, chúc bạn học tốt :3

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (72 điểm)
Cảm ơn, mình sẽ tham khảo.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
...