ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The graph illustrates three major difficulties met by outlander when they move to new countries and the variation of problems according to age.

     It is obvious that there are a lot of things that people have to cope with, especially for middle groups. The greatest problems that the two older groups suffer is taking care of their healthy, with the percentage of more than 35 percent in each ones. However, it is easier for the oldest group to deal with the lack of money, a problem experienced by nearly 30 percent of people in this group. In comparison, the two younger groups find it harder, with the percentage of people confronting is higher, from nearly 35 to 35 percent.
     It is also simple for the two extreme groups to handle with chosing school for their children, with only 2 to 6 percent of people. In contrast to this two groups, middle people struggle this problem more hardly, with nearly 20 percent people in this group.
gu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (3 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Chào bạn Quốc Trưởng, mình vào chửa bài thấy chưa có hinh đính kèm nên hơi khó góp ý, bạn gửi lên lại nhé hoặc, gửi qua email: tranthanh10080@gmail.com mình upload lên hộ nhé.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
Mình gửi r nhà. Giúp mình với b
0 phiếu

Hello, mình add hình và có góp ý bài của bạn ở dưới nhé.

Bài task 1 này được chia làm 3 đoạn, nhưng mà thông thường thì mình thấy bài viết được chia thành 4 đoạn, sẽ rõ ràng và dể đạt band cao hơn, bạn thử vào xem bài viết mẫu ở site Ielts-simon.com.

The graph illustrates three major difficulties met (phần mở bài mình chưa thấy bài mẫu nào dùng thì ở quá khứ)by => of outlander => immigrant when they move to new countries and the variation of problems according to age => Câu này nó thực sự hơi thừa vì ở câu đầu bạn đã nói 3 khó khăn chính.

The graph illustrates three major difficulties of immigrant when they are settling in new community acording variation of ages.

It is obvious that there are a lot of things that people have to cope with, especially for middle groups. The greatest problems => biggest problem (không S)(từ greatest +N thường được dùng trong cụm từ mang tính tích cực)that the two older groups suffer is taking care ( suffer là Verb, is là verb, ko đứng cùng nhau nhé) of their healthy, with the percentage of more than 35 percent in each ones. However, it is easier for ( task1 là mô tả nội dung biểu đồ, những câu đánh giá ý kiến cá nhân ko được đưa vào) the oldest group to deal with the lack of money, a problem experienced by nearly 30 percent of people in this group. In comparison, the two younger groups find it harder (Câu này lỗi tương tự, ý kiến cá nhân), with the percentage of people confronting is higher, from nearly 35 to 35 percent.

It is also simple for the two extreme groups (Câu này lỗi tương tự, ý kiến cá nhân) to handle with chosing  => choosing school for their children, with only 2 to 6 percent of people. In contrast to this two groups, middle people struggle this problem more hardly (Câu này lỗi tương tự, ý kiến cá nhân) , with nearly 20 percent people in this group.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
Thanks b nhiều nha
Mình viết lại. Có thời gian thì sửa giúp mình nhé. Many thanks
The graph below illustrates the three major difficulties of outlander immigrant when they move to new countries according to the variation of age
     General, the two difficulties that all of three groups have been through with the higher rates of people in each group are finances and health. Specially, that of middle are highest.
       There are significant percentages of people who struggle with health problem in two older groups, between 36 and 37 percent, compared with a bit more than 30 percent that of last one. However, the percentages of people who must deal with lack of money in two younger groups are bigger than the oldest one, which make up for nearly 30 percent, in comparison with nearly 35 and 35 percent that of the two younger ones.
         It is obvious that the extreme groups reach the significantly low rates of people dealing with choosing schools for children in comparison with last one, with only from 2 to 6 percent, while the middle one account for nearly 20 percent

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...