ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Today consumers are facing an increasing amount of advertising from competing companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken to protect them?

Although over the past decade, the advertising service has boomed rapidly throughout the world, the issue as to whether that advertising from commercial services have effects on audiences or not remains controversial. In my opinion, public advertising not ony impact on commodity perception of consumer, but also change the consumer behaviour of them.

 

Firstly, many may argue that advertisings just give them options about commodities and can not influence on their decisions. This argument could be true in some extent. However, they are ignorant that facing a bombard regularly from various advertisements have hit strongly on consumer demands of most custommer. In the long term, these commercials, which is able to change the public attitude or even mould their thought by disseminate information purposely, can increasing profit for companies, which have favorite model advertisements of cosumers. A telling example is advertisings on social networks. Habits and the changable consumer behaviour of customer can decide  appearance of avertisements on their social networks page and orientate what they purchase in the future.

 

Secondly, some economists could argue that advertisements is a revolution of media industry, and they help other industry develop and approach to customers easily. The development of advertising service has great contributation to the wealthy of good-producing industry which bring potential profit to economy of each country. However, the accelerated attack of advertisements in the same type mechanise from distinguish companies will stand customers in the disadvantage stead or even consumerscan be trapped in untrue advertisements. For example, image editing technologies applied to comercial advertisements nowaday have intensive effect on selections of most customers because of comparison between the look of goods.

 

 In conclusion, advertisements can help consumers approach and understand to commodities easily and conveniently. However, raising awareness in purchase and checking product information accurately will prevent customers from increasing rapidly of comercials in currently life.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
có bố cục rõ ràng, có sử dụng liên kết giữa các đoạn và các câu trong đoạn
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...