ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The large cities always tend to attract people from different areas looking for life-changing opportunities, and this trend have been causing citizens a lot of problems. In this essay, I would like to show some principal issue that people are facing daily and give my opinion about should they move to suburb.

In most of hustle and bustle cities, people usually face various problems on the daily basic, and there are two of them I would present. Firstly, citizens have to cope with the rising of level of traffic jam. As a result, they have to move overtime on the short road and could easily have any traffic accidents which come from driving faster in order to be in time for work or school. Secondly, the overpopulation in large cities is extremely putting pressure to housing and works. In other words, low-skilled workers would be hardship to meet employment opportunities with high salary, and government also need solution to solve housing issue.

I believe that government should have measures which work in short run to face such problem. For instance, to deal with congestion, dweller should be encouraged to leave private vehicle and move faster to their destination by metro or rail services. This would be a better way because although people live in the outskirt, they continue to drive to downtown for work. In addition, city should be expanded to satisfy demand for accommodation. When there have a bigger city, there are more enterprises and residential area for all.

In conclusion, modern city always appeal to people who are seeking for  a well-paid job, but a large volume of population are causing many serious issue which need effective solution from government.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
bài viết tốt...mình cần mấy bài nhu này nè hihihihiihhhiiiihihiiih
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
0 phiếu

Bài của bạn chưa đi vào phân tích câu hỏi của đề " Should the government encourage people to live in small towns? "

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...