ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Online business is trade on the Internet. You can utilize any online channel: website, Facebook or YouTube to display, present and offer products. There will be no taken a toll for the premises, and labor.
Before the Internet appeared, and even if it had been around for a while, we are still so recognizable with the purchase and sale of products in conventional situations such as shops, markets, supermarkets, trade centers, etc. We are familiar with going to the particular place to review items, falling prices, payment and bring products. This restricts space and time.
In recent years, when the world economy is enhancing with a relatively stable development. Average people income is gradually improving. With favorable conditions, the demand in the consumption of people is increasing, the requirements of the form of service, the convenience of buying and selling as well as payment that people pay attention to.

To some extent, online sales are a perfect solution with the new demands of consumers. The online business has become a popular form of sales in the world with its strength. There are outstanding developments which reflected in the quality of sales improved as well as the interest in this form of consumers increasingly widespread.

“If your business is not on the Internet, then your business will be out of business” Bill Gates said. The rapid growth of population combined with the development of modern technology has changed the habits of people. Opportunities for online entrepreneurs to get rich become clearer than ever. "Appear online or die"
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Online business is a trade on the Internet. You can utilize any online channel: website, Facebook or YouTube to display, present and offer products. There will be no taken a toll for the premises, and laborlabour.
Before the Internet appeared, and even if it had been around for a while, we are still so recognizable with the purchase and sale of products in conventional situations such as shops, markets, supermarkets, trade centers, etc. We are familiar with going to thea particular place to review items, falling prices, payment and bring products. This restricts space and time.
In recent years, when the world economy is enhancing with a relatively stable development. Average people income is gradually improving. With favorable conditions, the demand in the consumption of people is increasing, the requirements of the form of service, the convenience of buying and selling as well as payment that people pay attention to.

To some extent, onlineon-line sales are a perfect solution with the new demands of consumers. The online business has become a popular form of sales in the world with its strength. There are outstanding developments, which reflected in the quality of sales improved as well as the interest in this form of consumers increasingly widespread.

“If your business is not on the Internet, then your business will be out of business” Bill Gates said. The rapid growth of population combined with the development of modern technology has changed the habits of people. Opportunities for online entrepreneurs to get rich become clearer than ever. "Appear online or die"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (230 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 3, 2016 trong Other bởi vietha (0 điểm)
...