ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Many people around the world are now concerned about the growing problem of environmental damage. How can individuals help to stave off these problems?

In the modern world, environmental problems are attracting people’s attention because of their serious consequences which have an enormous impact on our lives. This essay will discuss some measures to lessen the effects of environmental damage.

There are several actions that people can take to mitigate the problems of the environment. Firstly, we should lower the rate of vehicles use to reduce air pollution which is caused by gas emission from vehicles. Another measure that can be taken is to expand the cover of green trees. By this way, people can prevent soil erosion as well as limit carbon dioxin from traffic congestion.

Furthermore, the rapid development of industry and population growth has threatened natural habitats with extinction, which lead to the depletion of natural resources along with the imbalance of nature on earth. To address this problem, governments should enforce laws that control the exploitation rate of human to ensure the survival of wild animals and biodiversity on our planet.

Most importantly, environmental damage is mainly caused by human because of irresponsibility for nature. Therefore, people need to raise public awareness about the adverse effects of environmental problems on life in order that they would stop bad habits which harm the environment. Moreover, we need to educate students to protect our environment through extra-curricular activities about the significance of nature and how serious it is if we destroy our habitat.

In conclusion, the environment plays an important role in our livings that people have to take practical actions to prevent environmental degradation and protect our life.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Mình nghĩ bài viết của bạn khá ổn ! Dùng từ và ngữ pháp hợp lí !
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...