ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

It is true that foreign travellers nowadays have a bias against these countries which they come to instead of broading minded as well as they fail to benefit when they travel. There are various reasons for this, and there are also many solutions should be taken into consideration to address this problem and improve it constructively.

 Firstly, foreign tourists have a prejudment when they travel must be due to the lacking of critical thinking skills. They just see one side of an issue and they have no thinking positive sides. To solve this problem, people are encouraged to learn about critical thinking skills. In particularly, students at schools or universities should be taught intensely. For example, those should be provided more subjects using critical skills like debates or writing essays. As a result, they will perceive the world more fairly.
 

 Secondly, the cause leading to have a bias when people travel abroad would be cultural shocks. This is because they have never seen these foreign cultures, and these are completely new for them. Therefore, that make people fell down in feeling and take a comparison with their own countries.In this situation, previewing the culture of foreign countries before traveling could bring effective results to visitors. For instance, travellers should read more handbooks about cultures and exprience of famous trvellers. As a consequence, people are well-prepared and they are likely to accept new things.

 Finally, the last reason for this problem is that these visitors cannot fully understand the issue because they cannot speak foreign language. This means that they cannot communicate with other people and cannot understand the full sides. To address this problem, many people in the world are encouraged to study foreign language before they travel. In particularly, it is English language, because English are widely used in many coutries. Consequently, they can understand the foreigners when they have to know somthing.
 

In conclusion, it is clear that there are different reasons for travelling foreign countries with falling out of the benefits and possible approaches should be considered to takle this problem.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
đoạn đầu đọc không rõ ý nơi, ý mờ quá. em có thể làm lại bài khác được không?
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...