ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

It is true that some celebrities are well-known for their glamorous lifestyles than for their glamorous lifestyles than their success. While I agree that this can set a good examples for youngsters, famous people also have positive influence on young people.

On the one hand,  may celibrities become famous without really working hard for it. They may have inherited money from their parents or married famous  and  weathy person. Some of them have taken advantages of scandals to appear in gossip magazine or on reality TV programmes. A good example would be Ngoc Trinh model, who gain her reputation for wrong reasons. She gets involved in many bad rumours such as lying to the public or having love relationship with millionaires to promote her images. This can exert an negative impacts on impressionable people like teenagers as they have tendency of imitating their idol’s behaviour and misunderstand that success can be achieved easily and hard work  are unnecessary.

On the other hand, there  are at least as many celebrities whose accomplishments can be a good exemplary for young people. They always demonstrate their great efforts, perseverance and determination in the  face of difficulties and reach their goal successfully. For instance, Jacki Chan had to experience constantly exhausting work and practise before becoming a world famous actor and martial art.  This kind of self- made celebrities inspire teenagers about their ambition and persistence through obstacles.

In conclusion, despite  bad effects on teenagers mentioned above, I still believe that youngsters can gain valuable lessons and good characters from reputable celebrities.
Rating: 0.20
đã hỏi trong Opinion bởi (18 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

While I agree that this can set a good examples for youngsters, famous people also have positive influence on young people. Tớ thấy hai vế câu này không trái nghĩa khi so sánh với đề bài.

famous  and  weathy person. person nên để plural

love relationship→ affairs

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...