ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

It is true that people recently are suffering from stress by modern work styles. Although there will be undoubtedly be some reasons of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Several related problems can be anticipated when workplaces put stress on people. The main issue is that employers require the competitiveness of employees' skills. Therefore, they pitch in and do work with best efforts and then are under pressure. For example, IT companies these day expect their staffs have high professional skills to offer long-term benefits to their companies. As a result, it's easy to see that every IT staff is always exhausted and stressful. Futher pressures will include the lack of time for rest because people race against time to respond to deadlines of workload. For instance, office workers frequently work till midnight to complete reports and kind of paperwork so that this is becoming quite an unhealthy lifestyle for them.

There are several actions that companies and private firms could take to solve the problems described above. Firstly, a simple solution would be companies should have assistance and welfare policy for their staffs. In particular, they should be paid overtime and rewarded such as a holiday to encourage them to work harder. A second measure would be employees should have well-prepared indeed in knowledge and also psychology so that they could cope with obstacles of work easily.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as recent work standards give rise to pressure for people.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are several actions that companies and private firms (companies và firms cùng nghĩa nhau nên bạn nên chỉ dùng 1 cái thôi) could take to solve the problems described above. Firstly, a simple solution would be (bạn nên có "that" ở chỗ này vì theo sau là một mệnh đề)  companies should have assistance and welfare policy for their staffs. In particular, they should be paid overtime and rewarded such as a holiday to encourage them to work harder. A second measure would be that employees should have well-prepared indeed in knowledge (sau have thì phải là 1 danh từ ) and also psychology so that they could cope with obstacles of work easily.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as recent work standards give rise to pressure for people.

Bạn ơi, bạn nên góp ý các bài viết của các bạn khác để tích lũy đủ điểm và được chữa bài miễn phí nhé!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (141 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...