ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

About ten to fifteen years ago, hardly could I see a patient who was diagnosed cancer. However, in recent years, it is too popular to the government have to raise a special campaign to prevent it. There are several reasons to lead this populous of this dead disease.

Firstly, little do people realize the important of healthcare before they get illness sufferer. In modern life, when the pace of life increase, people seem to be had less time to hangout and eat in a restaurant. Despite the fact of harmful install cups, boxes or plastic bags, they also prefer fast food, package meals or take away drinks… which can lead unhealthy eating habits. Moreover, the blue collar workers are familiar with sedentary office work and they are involved in less out-door activities. All of these problems can lead various healthy issue.

Secondly, there are more and more dirty food which contains detrimental ingredients in household and industrial kitchens. Only because suppliers are obsessed with making money do they cook illegal ingredients with cheap cost and high eye catching food.

 There are some solutions to solve these stuffs,

The first solution is that citizens have to had responsible with their health by attending more physical activities like gyms, yoga, aerobic…

The second and more important is that the government must deter food suppliers from cooking toxic food. Due to only when they have the fear of being sentenced to prison do they have responsible with their bad behaviors. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 7, 2019 trong Trend (Line) bởi Hadiep (14 điểm)
...